close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PASZPORTY WYDAWANE OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM

 •  

  Dzieciom do ukończenia 13. roku życia wydawane są paszporty biometryczne 5-letnie.

  Wymagania przy składaniu
  wniosku:

  1. obecność dziecka w wieku powyżej 5. roku życia (UWAGA: obecność dziecka do 5. roku życia nie jest wymagana),
  2. obecność obojga rodziców z ważnymi dokumentami tożsamości (paszport lub dowód osobisty),

  - jeśli jesteś samotną matką (kliknij tu)
  - jeśli drugi rodzic nie wyraża zgody na paszport lub nie ma z nim kontaktu (kliknij tu)
  - jeśli jeden z rodziców nie może przyjechać do Wydziału Konsularnego (kliknij tu)

  3. numer PESEL dziecka (nadanie numeru PESEL - kliknij tu),

  UWAGA: Przy składaniu wniosku o pierwszy paszport, gdy numer PESEL nie jest nadany, a dziecko posiada jedynie irlandzki akt urodzenia, Konsul może wydać paszport tymczasowy z okresem ważności do 12 miesięcy bez zamieszczania w nim numeru PESEL. Do wniosku o każdy kolejny paszport bezwzględnie wymagane jest  przedstawienia numeru PESEL  lub polskiego aktu urodzenia, na podstawie którego numer PESEL zostanie nadany. Informacja na temat sposobu uzyskania polskiego aktu urodzenia: KLIKNIJ TU.

  4. aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe – wymogi dotyczące zdjęcia,
  5. ostatnio wydany paszport dziecka (jeśli był wydany) - jeżeli poprzedni ważny paszport został utracony - KLIKNIJ TU,

  6. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia (od momentu podjęcia obowiązku szkolnego),
  7. umówienie spotkania na złożenie wniosku w serwisie internetowym e-konsulat:

  ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ - wypełnianie formularza zapisów krok po kroku (kliknij tu).

   

  Opłata konsularna za paszport wynosi 35 EUR (zachęcamy do płatności kartą debetową). Paszport jest gotowy do odbioru w terminie ok. 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

   

  ODBIÓR / WYSŁANIE PASZPORTU

   


   

  Małoletnim pomiędzy 13. a 18. rokiem życia wydawane są paszporty biometryczne 10-letnie.

  Wymagania przy składaniu
  wniosku:

  1. obecność małoletniego,
  2. obecność obojga rodziców z ważnymi dokumentami tożsamości (paszport lub dowód osobisty),

  - jeśli jesteś samotną matką (kliknij tu)
  - jeśli drugi rodzic nie wyraża zgody na paszport lub nie ma z nim kontaktu (kliknij tu)
  - jeśli jeden z rodziców nie może przyjechać do Wydziału Konsularnego (kliknij tu)

  3. numer PESEL małoletniego (nadanie numeru PESEL - kliknij tu),
  4. aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe – wymogi dotyczące zdjęcia,
  5. ostatnio wydany paszport małoletniego; jeżeli poprzedni ważny paszport został utracony - KLIKNIJ TU,
  6. zaświadczenie ze szkoły ( w j. angielskim lub polskim) potwierdzające kontynuowanie nauki,
  7. umówienie spotkania na złożenie wniosku w serwisie internetowym e-konsulat:

  ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ - wypełnianie formularza zapisów krok po kroku (kliknij tu).

   

  Opłata konsularna za paszport wynosi 55 EUR (zachęcamy do płatności kartą debetową). W przypadku braku zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuowanie nauki przez małoletniego, opłata wyniesie 110 EUR. Paszport jest gotowy do odbioru w terminie ok. 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.


  ODBIÓR / WYSŁANIE PASZPORTU

   


  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Zniżki w opłatach paszportowych

  Ustawa z dn. 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: