close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT 10-LETNI DLA MAŁOLETNIEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 13 LAT

 • Uprzejmie informujemy, iż w sprawach złożenia wniosku paszportowego obowiązują zapisy. Rejestracji wizyty w urzędzie dokonuje się poprzez stronę internetową:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  1. Wniosek paszportowy. Wniosek dostępny jest wyłącznie w urzędzie, należy go wypełnić w dniu umówionej wizyty.

   

   

  2. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez  Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (oryginał) w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą dla małoletniego i  nieposiadającego nr PESEL. Zaleca się przedkładanie aktu urodzenia również w przypadku posiadania przez dziecko nr PESEL.

   

   

  • W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego –  matka dziecka jest zobowiązana przedłożyć odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka (również w przypadku gdy dziecko posiada nr PESEL).

    

  3. Ważne paszporty lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważne dowody osobiste rodziców dziecka.

  UWAGA: Tożsamości  oraz obywatelstwa NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, którym upłynął termin ważności, jak również fotokopie paszportów, dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy.

   

  4. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Wzór fotografii.

   

  5. Paszport dziecka (również w przypadku upływu terminu jego ważności), jeśli dziecko posiada już paszport. Jeśli dziecko posiada tylko tymczasowy dowód osobisty, konieczne jest okazanie tego dokumentu. Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica (rodziców) należy paszport ten przedstawić w dniu złożenia wniosku.

    

  6. Obecność małoletniego powyżej 5 roku życia jest obowiązkowa w dniu składania wniosku o wydanie paszportu.

   

  7. Opłatę 110 EUR lub 55 EUR (zniżka) za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku kartą lub gotówką. Rekomendujemy płatność kartą płatniczą. Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi w opłacie konsularnej np. legitymacja studencka/szkolna z oznaczonym terminem ważności lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki.

   

  Czas oczekiwania na paszport: ok. 6 tygodni w przypadku gdy małoletni posiada nadany numer PESEL, ok. 8 tygodni w przypadku gdy małoletni nie posiada nadanego numeru PESEL.

   

  Odbiór osobisty lub wysyłka paszportu:  Osoby zainteresowane otrzymaniem gotowego dokumentu paszportowego za pośrednictwem poczty, w dniu składania wniosku, powinny dostarczyć kopertę (format A5/C5) z naklejonym znaczkiem na kwotę 7 euro oraz wypełnione podanie do konsula POBIERZ. Informujemy, że dla każdego paszportu należy dostarczyć osobną kopertę (opłaconą oraz zaadresowaną). Oznacza to, że np. w przypadku złożenia wniosków paszportowych dla 4-osobowej rodziny należy dostarczyć osobne koperty dla każdego z 4 paszportów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: