close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZNIŻKI W OPŁATACH PASZPORTOWYCH

 • Ceny paszportów w Wydziale Konsularnym w Dublinie (na podstawie Taryfy Opłat Konsularnych)
   

  Paszport biometryczny 10 letni dla osób od 13 roku życia                                   110 EUR  ( zniżka 55 EUR*)

  Paszport biometryczny 5 letni dla dziecka do  13 roku życia                                35 EUR 

  Pierwszy paszport dla dziecka na podstawie irlandzkiego aktu urodzenia       30 EUR

  Paszport tymczasowy dla osoby dorosłej                                                                 40 EUR

  Paszport tymczasowy dla osoby małoletniej                                                            30 EUR

   

  *OPŁATY KONSULARNE ZA PASZPORTY OBNIŻA SIĘ O 50% W PRZYPADKU WYDANIA PASZPORTU:
  a) emerytom, rencistom i inwalidom, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.). W praktyce oznacza to, że osoby mogące korzystać ze zniżki powinny okazać dokument potwierdzający niepełnosprawność wystawiony przez organ Reczpospolitej Polskiej (np. ZUS). 
  b) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (UWAGA: świadczenia socjalne dla bezrobotnych nie uprawniają do otrzymania zniżki),
  c) kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515),
  d) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego oraz uczniom i studentom  (po okazaniu do wglądu zaświadczenia ze szkoły w języku polskim lub angielskim lub legitymacji szkolnej).
  UWAGA: Ulga w opłacie zostanie zastosowana po przedstawieniu dokumentu wskazującego na posiadanie odnośnych uprawnień.

   


  Częściowo wolne od opłaty konsularnej są paszporty biometryczne wydane w związku:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, utrudniającą ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w paszporcie miejsca na stemple wizowe lub pieczęcie poświadczające przekroczenie granicy.

  UWAGA: Wysokość opłaty za wydanie paszportu w wyżej określonych przypadkach oblicza się odejmując od obowiązującej opłaty dziesiątą część tej opłaty - za każdy pełny rok, pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.  Wolne od opłaty konsularnej są paszporty wydawane:

  1. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach
  opiekuńczych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub
  koniecznością poddania się operacji,
  2. osobom, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
  3. osobom, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat.
   

  Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015. w sprawie opłat konsularnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: