close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA EKONOMICZNA

 • Współpraca ekonomiczna między Polską a Irlandią opiera się głównie na zadaniach wspierających utrzymywanie wspólnej polityki handlowej w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej. Aktywna współpraca gospodarcza między krajami istnieje również na forum międzynarodowym, w ramach członkostwa w wielostronnych organizacjach o charakterze gospodarczym takich jak: WTO, OECD czy UNIDO.

   

  Stosunki gospodarcze między Polską a Irlandią regulowane są m.in. przez:

   

  • Traktat Akcesyjny z 16 kwietnia 2003 r. oraz wszystkie akty prawne UE przyjęte na tej podstawie;
  • Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. . (Dz.U. 1996 r. nr 29, poz. 129).

  Nadal w mocy pozostają odpowiednie postanowienia Umowy o Rozwoju Współpracy Gospodarczej, Przemysłowej  i Naukowo-Technicznej z 13 czerwca 1977 r.

   

  Informacje istotne dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy gospodarczej z partnerami z Irlandii (m.in. dotyczące procedur, warunków sprzedaży na rynku irlandzkim, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnych form wsparcia, wydarzeń promocyjnych, analiz barier inwestycyjnych i eksportowych) oraz aktualny biuletyn informacyjny nt. polsko-irlandzkiej współpracy gospodarczej znajdują się na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Irlandii pod adresem: http://dublin.trade.gov.pl/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: